Starostwo Powiatowe Przasnysz
A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I                                                    Strona Główna  |  Szukaj  | 
Praca z rokiem: 

"B" - Szczegóły karty numer: 6/B/2021


Identyfikacja

Decyzja/Postanowienie 

 DECYZJA

Znak sprawy 

 WROŚ.6522.2.2021
Data wydania   
Nazwa organu wydającego decyzję  Starosta Przasnyski
Sygnatura własna   WROŚ.6522.2.2021
Nr w wykazie wniosków   3/A/2021


informacja może być udostępniana   TAK

Decyzja jest ostateczna   NIE


Miejsce przechowywania

Nazwa organu   Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Nazwa komórki  organizacyjnej   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Numer pokoju   110,108
Tel. kontaktowy   29 752 22 70


Dane podmiotu otrzymującego decyzję

Nazwisko/Nazwa   Sumiła
Imię/Siedziba   Roman
Ulica   
Kod   
Miejscowość   
REGON   


Zakres przedmiotowy wniosku

Opis   Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Pierzchały 5 w miejscowości Pierzchały, gmina Czernice Borowe.
Tematyka   geologia
Uwagi   
Data edycji   2021-07-16 10:50:01
Osoba wprowadzająca   Danuta Prejs

POWRÓT


A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I                                                                 Strona Główna  |  Szukaj  |  O serwisie